Antirasistické organizace vyvolávají rasismus

Rasismus v České republice se dá vyřešit během jedné minuty: Zákony budou platit vždy a pro všechny bez výjimek! Proč tomu tak není?

Před chvílí jsem si četl článek o údajné diskriminaci romských dětí v našich školách. Nějak nechápu proč organizace jako je Amnesty International a další snažící se „bojovat“ proti rasismus ve skutečnosti samy vytvářejí rasismus maximální.

Máme snad zákoníky, máme určité standardy, máme jasně daná písemná pravidla, která musí platit vždy pro všechny bez rozdílu. Díky tomu je zajištěno základní pravidlo rovnosti před zákonem. Mělo by být automatické, že stejná práva a povinnosti platí pro každého.

Amnesty International se bouří nad situací, kdy v ČR chodí do škol pro žáky s „mírnou psychickou invaliditou“ 28,2 procenta romských žáků z celkového počtu všech žáků tohoto typu škol. Není snad taková statistika sama o sobě rasistická, jelikož je založená na kritériu rasy? Samozřejmě, že je!

Kdyby někdo udělal podobnou statistiku například na procentuální podíl osazenstva věznic podle rasy, už by seděl na lavici obžalovaných.

Sám jsem proti rasismu. Ovšem být proti rasismu neznamená protěžování určitých etnik. Nerasistický pohled na svět nevidí žádnou rasu zrovna jako slepec nevidí žádnou barvu. Zrovna tak by se měli dívat státní úředníci.

Podmínky pro přijetí na školy jsou jasně dané a jestliže je někdo nesplní, nemá na nich co dělat! Můžeme se pak ptát proč je nesplnil a proč například dítě při nástupu do školy nedisponuje požadovanými schopnostmi, aby mohlo být přijato. Následně mohou být téměř vždy jen dva důvody – buď dítě nedisponuje dostatečným intelektem nebo jeho rodiče zanedbávají péči o své dítě.

Pokud dítě není retardované, ale je pouze zanedbané, měly by státní i evropské úřady hnát k odpovědnosti především jeho rodiče a ne házet vinu na stát nebo údajnou rasovou diskriminaci. Pokud vím, tak texty učebnic jsou čitelné stejně pro všechny rasy i lidi světa a nemají žádný snímač otisků prstů, aby se Slabikář pro první třídu otevřel jen určitým rasám a jakmile se jej dotkne „diskriminovaná rasa“ zůstane nečitelný.

Stejně tak výuka ve třídě probíhá pro všechny stejně a učitelé neposílají vybrané rasy za dveře, aby v rychlosti napsali zápis pro „správné rasy“ ve střídě a ostatním tak „zabránili ve vzdělání“.

Také jsem chodil do školy a vím, že jsme měli pár dětí, které vždy byly absolutně nepřipravené, nezvládaly učivo a některé už pak s námi do třídy nechodily (byly přeřazené do zvláštních škol, i když jejich intelekt tomu neodpovídal). Netýkalo se to ale především romských dětí.

Je jasné, že za tohle nemohou malé děti, ale jejich rodiče a stát by tak měl kontrolovat jak rodiče vychovávají své děti. Pokud je zanedbávají a stát nechce, aby tyto děti končily ve zvláštních školách, je pak jedinou možností buď nějak rodiče přimět změnit přístup nebo jim děti odebrat (alespoň částečně – například od pondělí do pátku, kdy musí být ve škole a odpoledne se připravovat na další den), nechat je vychovávat někým jiným k slušnému životu a rodiče za to náležitě odměnit – nejlépe trestem!

A to bez rozdílu rasy nebo náboženství! Je úplně jedno jestli nějaká rasa, etnikum, územní oblast, víra nebo cokoliv jiného bude tvořit 5, 10 nebo 50 procent. Zákony a rovnost musí platit pro každého a není možné ohýbat zákony a pravidla jenom kvůli procentuálnímu zastoupení čehokoliv.

Podobné průzkumy jsou samy o sobě rasismem a všechny tyto organizace si ani neuvědomují, že samy vyvolávají naprosto nejvíc rasismu. Jestliže chce Amnesty International a EU odstranit rasismus, tak první musí odstranit všechny svoje rasistické tiskové zprávy, tabulky a další materiály a ke všem lidem přistupovat rovně výhradně a pouze podle zákonů v daných zemích a podle předem daných kritérií (pro přijetí na školy, pro výplatu sociálních dávek atd.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *