ČOI odpověděla: Nebude nic řešit

ČOI mi odpověděla – není kompetentní nic řešit. Co se stalo? Koupil jsem si v CZC notebook za 200 000 Kč, který jsem vrátil devátý den od koupi. CZC nedodrželo lhůtu 14 dnů stanovenou zákonem pro vrácení peněz, čímž porušili zákon a později mi vrátili o 26000 Kč méně, přičemž většinu této sumy zdůvodňují jako sankci za moje videa na Internetu.

Na takové nezákonné jednání jsem, samozřejmě, podal stížnost k ČOI. Ta se nyní vyjádřila, že není kompetentní vůbec posuzovat jednání CZC a věc uzavřela.

To je velice zajiímavý postup, protože za prvé si nemyslím, že by ČOI opravdu nemohla dělat vůbec nic a za druhé i kdyby, tak je její povinností oznámení předat úřadu jemuž podle ní přísluší. Ale ČOI si evidentně myslí, že když CZC porušuje zákon, tak není potřeba nic řešit.

Skutečně zajímavý postup a “nadstandardní vztahy”. Proto se obrátím na ministra průmyslu a obchodu, respektive na ČSSD, jejíž program má prosazovat, aby mi takové jednání vysvětlili a jestli “jistotami a prosperitou” myslí jistotu, že velké firmy nebudou dodržovat zákony a z tohoto nelegálního jednání budou i prosperovat?
Také jsem podal, jak mi alibisticky doporučil ředitel ČOI, žádost o chargeback, tedy o vracení peněz zaplacených přímo bankou, kdy to obchodníkovi na základě svého posouzení banka odebere z účtu a připíše poškozenému klientovi – CZC by pak mohlo jenom naštvaně prskat.

Mimochodem v současné době mi stále CZC ani Mall Group nedokázalo zdůvodnit proč a za co konkrétně mi částky účtovali a nekomunikují se mnou.

Také je velice zajímavé, že na straně ČOI mi na běžné oznámení odpovídá přímo její ředitel a odpověď mu kontroluje doktor práv.
Každopádně sledujte vývoj událostí dál, protože to vypadá, že špína sahá ještě hlouběji, než jsem čekal a zajímá mě jak je tahle stoka hluboká!


Odpověď ČOI zaslaná datovou schránkou 11. 08. 2017:

Vážený pane,

k Vašemu podání, jímž si stěžujete, že prodejce Vám po odstoupení od kupní smlouvy doposud nevrátil kupní cenu, sdělujeme, že ČOI není oprávněna prověřovat, zda smluvní strany splní povinnosti, které jim vzniknou v důsledku odstoupení od kupní smlouvy, tedy v tomto případě, zda si vzájemně vrátí, co kupní smlouvou nabyly. V případě platného odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny si navzájem vydat, co smlouvou získaly, tj. zákazník je povinen prodejci vrátit zboží a prodávající zákazníkovi kupní cenu. V případě, že jedna ze smluvních stran tuto svou povinnost nesplní (např. nevrátí druhé smluvní straně kupní cenu), vzniká na její straně bezdůvodné obohacení, jehož vydání může druhá strana vymáhat pouze soudní cestou. Zároveň, pokud jste kupní cenu platil platební kartou, Vám doporučujeme se informovat u své banky na možnost využití tzv. Chargebacku (další informace na http://finance.idnes.cz/diky-chargebacku-mate-sanci-na-vraceni-penez-fzk-/viteze.aspx?c=A150921_175827_viteze_frp), Před podáním návrhu na zaplacení dlužné částky či splnění jiné povinnosti k příslušnému soudu, se spotřebitel může obrátit s žádostí o mimosoudní vyřešení sporu na Českou obchodní inspekci více informací na stránkách https://adr.coi.cz/cs.

S pozdravem

Ing. Jan Štěpánek

ředitel České obchodní inspekce inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha se sídlem v Praze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *