CZC.cz s.r.o. dostává pokuty od ČOI a zákony nedodržuje

Česká republika je speciální země, kde zákon platí jen pro někoho. Pokud jste velká korporace, můžete jej beztrestně porušovat a vesele dál podnikat bez dodržování jakéhokoliv zákona. To dokazuje i situace okolo e-shopu CZC.cz s.r.o., který patří do skupiny Mall Group.

U České obchodní inspekce (ČOI) jsem si stěžoval na to, že jsem po zakoupení nekvalitního notebooku za bezmála 200 000 Kč tento devátý den od koupě prodejci vrátil, ale prodejce mi nevrátil peníze, později jenom část peněz a stále mi dluží minimálně 26 000 Kč + úroky z prodlení.

ČOI mi odpověděla, že není kompetentní řešit takto vzniklou situaci kontrolou a odkázala mne na jiné orgány. Tento přístup se mi nelíbil a protože vím, jak to u velkých korporací chodí, vyjádřil jsem svoje obavy o „nadstandardních vztazích“ mezi CZC.cz a ČOI.

Ředitel ČOI pro Prahu a Středočeský kraj mi odpověděl tímto dopisem, kde přiznává, že společnost CZC.cz pravidelně kontrolují a udílí jí sankce! Jestliže při kontrolách chyb shledává ČOI u obchodníka „převážně pozitivní výsledek“, nechápu, jak je možné, že tento obchodník ještě vůbec takto může fungovat?

Stát by měl mít možnost udělit sankce citelné a to tak, aby obchodník buď ve svém nelegálním počínání musel ustat nebo aby se pod tíhou sankcí položil.

Každopádně není možné ve svobodné a demokratické zemi trpět situaci, kdy velké korporace trvale a jako standard nedodržují zákon, vysmívají se mu, občas zaplatí drobné pokuty a dál vydělávají na poškozování práv svých zákazníků!


Dopis od ČOI ze dne 09. 10. 2017:

Vážený pane,

Váš dopis ze dne 11.8.2017, zaevidovaný Inspektorátem ČOI pro kraj Středočeský a Hl. město Prahu, (dále jen „inspektorát“), téhož dne pod č.j. 107273/2017, byl posouzen a podle obsahu vyhodnocen jako stížnost na postup správního orgánu podle ustanovení § 175, zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“).

Vámi uváděné skutečnosti, jsem nechal prošetřit a mohu konstatovat následující:

Dne 8.7.2017 jste se na inspektorát obrátil se stížností na společnost CZC.cz s.r.o., která Vám nevrátila zpět peníze po té, když jste vrátil notebook u nich zakoupený. Odpověď na Váš podnět byla inspektorátem odeslána 9.8.2017 a byl jste v ní informován, že se v tomto případě jedná o nedodržení smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, kdy není v kompetenci inspektorátu řešit tyto vztahy a bylo Vám doporučeno obrátit se na soud. Kromě toho Vám byl zaslán odkaz na internetové stránky tzv. Chargebacku a v neposlední řadě i odkaz na oddělení ADR České obchodní inspekce pro případ, že byste se rozhodl pro mimosoudní urovnání sporu.

Obecně nutno uvést, že podle ustanovení § 13, odst. 2 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci ve znění pozdějších předpisů, využívá tato stížnosti, oznámení a podněty občanů pro svoji činnost. Na většinu těchto dokumentů se nahlíží jako na podněty k zahájení řízení ve smyslu ustanovení § 42 správního řádu. Ten, kdo podnět podal, však nemá žádné subjektivní právo na to, aby bylo řízení z moci úřední skutečně zahájeno. Tento závěr byl již několikrát judikován. Ve Vašem konkrétním případě, jak je výše uvedeno, nemohl inspektorát kontrolu zahájit. Přesto bych Vás chtěl informovat o tom, že společnost CZC.cz s.r.o. je ze strany inspektorátu kontrolována. V roce 2016 zde bylo provedeno 10 kontrol, převážně s pozitivním výsledkem, za což je společnost sankciována. V letošním roce probíhají 3 kontroly.

Závěrem musím konstatovat, že Vaše stížnost byla vyhodnocena jako nedůvodná. Pokud s tímto závěrem nesouhlasíte, můžete požádat nadřízený správní orgán, tedy Ústřední inspektorát, o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

S pozdravem

Ing. J.Š., ředitel ČOI, inspektorát Středočeský a Hl. město Praha

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *