HyperSlevy.cz: Nedostane peníze ani zájezd

Přináším vám osobní zkušenost o tom, kterak můžete portálu HyperSlevy.cz zaplatit peníze a nakonec nic nedostat a zůstat bez peněz. Aneb „Dovolená jakou svět neviděl!“

Všichni známe „jitrnici jakou svět neviděl“, kterou vykutálený pan hostinský nabízel hladovému muzikantovi za to, že mu bude v hospodě hrát, v televizní pohádce Obušku z pytle ven. Muzikant sice celé hospodě zahrál, ale nakonec dostal jen prázdný talíř – s neexistující jitrnicí, „jakou svět neviděl“.

V televizní pohádce je to jistě zábava, ovšem mnohem horší je, když zaplatíte tisíce korun za zájezd a pak zjistíte, že jste také zaplatili za „zájezd jaký svět neviděl“, protože se žádný nekoná a firma, které jste peníze zaplatili se jen vymlouvá a odmítá vrátit peníze zpět.

Sám jsem měl možnost tuto hořkou zkušenost zažít se slevovým portálem HyperSlevy.cz, kde si moje přítelkyně a její kamarádka každá koupila voucher na poznávací zájezd po Evropě v hodnotě 4990 Kč za jeden kus. Bohužel, ještě dřív než mi mohla začít dělat starosti rostoucí kriminalita v Evropských velkoměstech, stačilo mi, co se dělo přímo tady ještě před odjezdem.

Oba vouchery byly řádně zaplaceny a obě slečny si plánovaly společný výlet, řešily dostatečně velkou paměťovou kartu do foťáku, přípravu věcí a podobně. Před pár dny ale veškeré plánování uťal hovor operátorky ze slevového serveru HyperSlevy.cz: „Cestovní kancelář, která měla zájezd zajistit má technické problémy a nikam se nejede.“

Stát se může lecos a i když je to nepříjemné kvůli dopředu rezervovanému volnu, tak se to dá pochopit. Přítelkyně tedy začala řešit jak to bude s vrácením peněz. Ovšem portál HyperSlevy.cz od vracení peněz dává ruce pryč a prý si to má vyřešit s cestovní kanceláří. Sám slevový portál HyperSlevy.cz ovšem přiznává, že cestovní kancelář nereaguje, jednalo se o zcela novou firmu a pravděpodobně ony „technické problémy“ jsou jednoduše normální finanční úpadek.

Zde se do situace vkládám já a volám na zákaznickou linku HyperSlevy.cz, abych zajistil vrácení peněz. Přeci jen jsem toho názoru, že slevový portál, ač není poskytovatelem služby a může mít ve všeobecných podmínkách cokoliv, tak je to právě on, kdo si vybírá své obchodní partnery, kdo služby inzeruje a komu zákazníci platí peníze. Proto by měl peníze vrátit třeba i ze svého a s obchodním partnerem si to vyřešit sám – nakonec právě on si jej zvolil.

Operátorka mi arogantně odsouhlasila, že klidně mohu o celém chování slevového portálu HyperSlevy.cz napsat na Internet a použít záznam hovoru, což jsem učinil. Číslo voucheru bylo vypípáno.

Jak už jsem psal, jsem toho názoru, že slevový portál ručí za nabídky, které nabízí a pokud nenastane plnění, měl by okamžitě veškeré peníze vrátit zákazníkům. Nakonec je to právě slevový portál, kdo se rozhodl pustit do tohoto businessu. Od běžného zákazníka nelze čekat, že vystuduje právo a právní vědu a bude se detailně pídit po historii každého obchodního partnera slevového portálu. Případně, pokud existuje možnost, kdy zákazník zaplatí peníze a nic nedostane, musí o tom být výrazně a nepřehlédnutelně informován.

Beru skutečně za silně nemorální, pokud se portál HyperSlevy.cz profiluje jako stabilní firma, která nabízí dokonce „Garanci spokojenosti“, ale zároveň pak bere za naprosto normální, že zákazník nic nedostane a ani mu nevrátí peníze.

O několik hodin později mi pak volala jiná operátorka, která jednala velice vstřícně a mile, dokonce mi za nepříjemnosti nabídla voucher na večeři, ovšem jinak mi jen sdělila to samé, co její kolegyně v přiloženém hovoru. Situaci prý řeší právníci.

Každému musí být jasné, že tato „právní situace“ trvá posoudit a vyhodnotit nanejvýš pár minut a pokud by portál HyperSlevy.cz zájem měl, tak už zítra mohou být peníze na účtě a bez řečí. Ovšem je otázka jak je na tom s finanční stabilitou sám slevový portál HyperSlevy.cz, protože konkurenční tlak mezi slevovými portály je obrovský (viz předloňský krach serveru HyperSleva.cz) a pokud si navíc vybírají takovéto obchodní partnery, je zde podle mého názoru velká možnost, že v současné době se samotné HyperSlevy.cz potýkají s finančním tokem a získávají čas, protože jednoduše nemusí aktuálně mít z čeho peníze zákazníkům vracet…

Každopádně jedno je jisté: Korektně jednající a finančně stabilní společnost takto nikdy nejedná!

Proto ať už v pozici zákazníka nebo v pozici podnikatele, který se slevovým portálem HyperSlevy.cz spolupracuje, měl bych se v každém případě na pozoru a větší investice bych si raději dvakrát dobře rozmyslel.

AKTUALIZOVÁNO 17.06.2015 23:00: Server HyperSlevy.cz byl už v průběhu akce informován jedním ze zájemců o rizicích svého obchodního partnera, ale naopak jej ještě hájil a ubezpečoval zákazníky, že na zájezd odjedou. Zdroj: http://www.hyperslevy.cz/cela-cr/15-4-2015-5denni-zajezd-do-nejhezcich-evropskych-zemi/

Administrátor 19. června ve 14.50 vložil reakci společnosti HyperMedia, a.s. – provozovatele portálu HyperSlevy.cz.

„Celou záležitost již intenzivně komunikujeme s našimi advokáty. Situace je komplikovaná, protože mezi většinou zákazníků a poskytovatelem došlo k uzavření smlouvy, proto je povinnost poskytovatele zákazníky odškodnit. Plně si uvědomujeme, že pro zákazníky je to velmi nepříjemné a chtějí mít celou záležitost rychle vyřešenou. Právě proto jsme s našimi advokáty našli cestu, jak zákazníky odškodníme přímo my, jako HyperMedia, a.s., a vzniklou škodu budeme následně vymáhat po poskytovateli my.

Všichni naši zákazníci jsou s doporučeným postupem obeznámeni. Ve chvíli, kdy nám zákazníci dodají potřebné dokumenty, přebíráme pohledávku a peníze jim vrátíme přímo my.

Slevové portály fungují jako zprostředkovatel slevy, tzn. odpovědnost za vzniklé škody vždy přechází přímo na poskytovatele. Jsme si vědomí nepříjemnosti těchto situací, a proto veškeré škody řešíme za naše zákazníky. Díky právnímu oddělení jsme schopni je vyřešit rychleji a zákazníkům tak nevznikají další náklady, jako by tomu bylo, pokud by vše řešili sami.“

[AKTUALIZOVÁNO 20.06.2015 13:02] Slevový server HyperSlevy.cz mne včera kontaktoval a skutečně přislíbil vrácení celé částky za vouchery do 15 dnů od té doby, kdy obdrží písemné odstoupení od smlouvy zaslané naskenované e-mailem spolu s podacím lístkem, což jsem zařídil dnes.

Ovšem je zcela evidentní, že k takovému postupu se slevový server HyperSlevy.cz rozhodl až na základě medializace a pod tlakem z informování o situaci dalších zákazníků a obchodních partnerů provozovatele slevového portálu HyperSlevy.cz.

HyperSlevy.cz fungují už téměř 5 let, podle OR od 17.09.2010 a teprve teď údajně museli právníci řešit postup pro vracení peněz. Nesmysl! Kdyby HyperSlevy.cz skutečně plánovaly vracení peněz v případě neposkytnutí služby za voucher dodavatelem, měly by postup standardizovaný už před spuštěním portálu nebo maximálně v průběhu pár měsíců po spuštění – nezískávaly by celé dny času po pěti letech provozu a zákazníky nenechávali v situaci, kdy neví jak se to vyřeší ani do kdy! (Viz záznam hovoru se zákaznickou linkou).

Dále pak údajně právníci slevového serveru HyperSlevy.cz potřebovali tak dlouhý čas na to, aby vymysleli, že potřebují podepsat odstoupení od smlouvy? Totální nesmysl! Dlouhý čas maximálně potřebovalo vedení HyperSlevy.cz, aby se pokusilo celou záležitost nějak okecat, vykroutit se z toho a nemuset platit nic… Až když viděli, že je to skutečně venku a už v tomhle příběhu nemohou vypadat jako solidní firma, aniž by vrátili peníze, tak se rozhodli je vrátit. Je to stejná komedie jako když hříšník lituje svých činů a prosí Boha o odpuštění – ovšem až když stojí před soudem a hlídá jej deset ozbrojených policistů.

Podle vyjádření slevového serveru HyperSlevy.cz fungují slevové portály jako „zprostředkovatel slevy“, což je v základu pravda. Ovšem slevový portál v tomto případě nebyl nezávislý zprostředkovatel, ale aktivně se svého nesolidního partnera zastával, což dokládá i odpověď zákazníkovi z webu HyperSlevy, uveřejněná výše. Přitom operátorka tvrdila, že se jedná o zcela nového partnera. Tedy slevový portál ubezpečoval zákazníky nepravdivě a účelově s cílem dosáhnout maximalizace provize. Proto, dojde-li k poškození zákazníka, nese slevový portál stejnou, ne-li větší, odpovědnost za odškodnění zákazníků, protože jenom díky jeho přičinění k němu došlo.

Navíc je také silně nemorální situace, kdy zákazník bude podveden cestovní kanceláří, ale slevový portál by nemusel nic vracet a tak by z této situace značně profitoval na své provizi, která se obvykle pohybuje okolo 30% z ceny voucherů, přitom k podvedení zákazníka mohlo dojít jen za značného přispění slevového portálu.

Takový stav porušuje základní právní princip už od dob římského práva – „neminem leadere“ (nikomu neškodit). Tento právní princip je zakotven i v českém právu – zákon č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník), § 415: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“

Administrátor 23. června v 10:00 vložil další reakci společnosti HyperMedia, a.s. – provozovatele portálu HyperSlevy.cz.

„Za celou dobu existence portálu HyperSlevy, tedy za období 5 let, se jedná teprve o druhý případ tohoto charakteru, kdy již s klienty byla podepsaná smlouva přímo poskytovatelem slevy a následně došlo ke komplikacím s jejich odbavováním. Vzhledem k tomu, že zákony se mění a je v těchto případech třeba mít vše po právní stránce naprosto v pořádku, bylo nutné vše ošetřit s našimi právníky.

Jak již bylo panu Holíkovi řečeno při telefonickém rozhovoru předtím než zveřejnil tento příspěvek, naše společnost již veškeré instrukce předala právníkům a všichni klienti byli do týdne informováni o tom jaké nám mají doložit podklady, abychom jim mohli zaslat peníze. Dle našeho názoru považujeme období jednoho týdne za vyřízení a schválení všech kroků jak od právníků, tak od vedení naší společnosti a dalších oddělení za velmi rychlé.

Vzhledem k tomu, že je pro nás maximálně důležitá spokojenost našich zákazníků, snažíme se vždy vyřešit vše co nejdříve k jejich spokojenosti a proto jsou naši klienti neustále informováni o průběhu a doporučeném postupu.“

[AKTUALIZACE 24.06.2015 00:30] Tohle jsou opravdu zcela účelové a nesmyslné argumenty. Pokud by skutečně Vaším zájmem bylo od začátku peníze vrátit, pak v tom žádné legislativní překážky nebránily – v tomto se nic nezměnilo od dob moderního práva, tím méně od roku 2010.

Období v řádu dnů na rozhodnutí tak jednoduché věci, která je navíc tak závažná a silně negativní pro společnost je absolutně neakceptovatelné. Management, který se považuje za schopný, to musí zvládnout obratem, nanejvýš během desítek minut. Nakonec celý tento článek je jenom důsledkem neschopnosti HyperSlevy.cz jednat v přijatelném čase, přijmout odpovědnost a zařídit řešení.

Jestli tohle považujete za správné řízení, pak je jedině Vaše štěstí, že HyperMedia nemají veřejně obchodovatelné akcie, protože by už musely mířit někam k nule…

Záležitost navíc netrvala týden, ale přítelkyni jste kontaktovali už mnohem dříve s tím, že se zájezd konat nebude a vrácení peněz jste si mohli procesně zařídit už tehdy. Nakonec, jak je vidět na screenshotu, jste informace o nesolidnosti Vámi zvoleného partnera dostali už 20.05.2015 od uživatele z diskuse pod slevou.

V této situaci je jediná přijatelná komunikace omluva!

[AKTUALIZACE 25.06.2015 00:36] Všechny zaplacené peníze dorazily zpět na účet. Škoda jen, že to nešlo hned a bez komplikací.

1 komentář na „HyperSlevy.cz: Nedostane peníze ani zájezd“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *