Kdo nepracuje, ať nejí!

Krmit lenocha a nemakačenka je to samé jako krmit myši ve sklepě nebo holubi ve městě.

V prvopočátku má a měl vždy každý to, co si vydělal. Ovšem mezi krásné a ušlechtilé vlastnosti lidí patří touha darovat a touha pomoci. Není tedy divu, že ti, kteří cokoliv svojí prací získali se toužili rozdělit a obdarovat vlastní manželku, děti, postarat se o staré rodiče, aby jim tak oplatili jejich péči, jenž jim byla dopřána v dětství a umožnila tu dnes stát v plné síle.

Jak přibývalo možností a nadbytku, brali si schopní za svou čest postarat se i o cizí nemocné a dávat na ně prostředky – nejen o lidi zraněné válkou, jenž si kromě péče zasluhují i úctu, ale i o postižené vlivem osudu, které společnost nechtěla nechat zemřít jako zvířata jednoduše proto, že jsou také lidé a bylo dost prostředků pro péči o ně.

Tohle všechno je správné a patří to k lidství. Stejně jako dokážu pochopit i příspěvky na provoz státu, služeb, dokonce i placení vypasených břich v parlamentu, protože to už jaksi patří k demokracii a občané mají právo na to, aby v zájmu svého pupku a dalšího zvolení někdo občas pěknou řečí hájil i jejich zájmy.

Co ovšem naprosto nechápu a je naprosto škodlivé je poskytování pomoci lidem, kteří jsou naprosto zdraví a nechybí jim vůbec nic kromě chutě do práce a slušného vychování.

Podporovat takové lidi je jako krmit myši ve sklepě nebo holubi ve městě. Nejsou naprosto k ničemu, jenom parazitují na pracujících a naprosto nekontrolovatelně se množí, přičemž noví přívrženci této sebranky jsou ještě horší.

Naší společnosti takový přístup škodí úplně stejně jako kdyby si někdo pěstoval a s láskou choval rakovinový nádor v těle. Což je také důvod proč tahle chátra nechce žít pouze po spolu, ale chce žít vedle slušných lidí. Rakovina také nemůže existovat sama o sobě, protože je-li rakovinových buněk už příliš mnoho umírají spolu se zbytky zdravých tkání protože už nemají co sžírat…

Stejně tak tato záměrně se flákající svoloč! Potřebují mít za sousedy slušné lidi, protože jenom tak, jako správný parazit, z nich mohou žít, okrádat je a dál se jen flákat a množit.

Podle mého názoru, nikdo nemá právo takové flákače podporovat z peněz pracujících lidí. Lidé mají právo, aby jejich peníze sloužily pouze k jejich užitku. Kdo nepracuje a jinak nevydělává a rozhodl se tak zcela záměrně přesto, že je zdravý a pracovat by mohl, tak ať nejí a třeba zemře hladem nebo se konečně probere a začne pracovat!

Nakonec práce je skvělý lék i na agresivitu, která se u flákajících se individuí velmi často vyskytuje.

Z jakého titulu a práva má pracující, slušná rodina vlivem ujídání svoloče z toho, co si vydělala, strádat a nezajistit vše potřebné pro své děti jenom proto, aby se flákači a povaleči mohli válet celé generace od narození až do smrti?!

Především svoloč nemá mít a nesmí mít stejná práva jako slušný, pracující člověk. Pracující člověk podporuje společnost svoji prací, penězi a v případě napadení státu, chrání svůj stát životem svým i svých dětí. Nepracující svoloč a lůza nepodporuje společnost ani stát nijak a v případě napadení státu zaleze, co nejhlouběji to jde, do svých špinavých brlohů nebo jednoduše odtáhne parazitovat do jiné země…

Přitom jestli člověk bude patřit k flákající se svoloči nebo jestli bude pevným pilířem společnosti záleží pouze na něm samotném a může se rozhodnout pro změnu kdykoliv – bez ohledu na původ, rodinu, rasu, národnost. Každý se může chovat civilizovaně a alepoň se snažit vydělat na chleba, který chce jíst.

Jsem toho názoru, že práva a peníze patří jen tomu, kdo chce slušně pracovat a přispět společnosti, ale z nějakého důvodu zrovna nemůže. Naopak tomu, kdo pracovat nechce, nechce se ani chovat civilizovaně a slušně nenáleží jakékoliv cizí peníze a žádná práva! Sám sebe dobrovolně vyřadil ze společnosti a nemá právo po ní cokoliv požadovat!

Takto to chodí v každé silné civilizaci, která má budoucnost. Civilizace, které podporuje flákače a utlačuje slušné lidi, se nevyhnutelně blíží ke konci.

Já jenom doufám, že naše civilizace se brzo vzpamatuje a přestane podporovat flákající se lůzu, ale naopak nasměruje všechny prostředky ke slušným a prácechtivým lidem!

Raději než cigarety a alkohol v rukou flákačů bych viděl klíče od nových bytů v blízkosti zaměstnání pro pracující z oblastí s vysokou nezaměstnaností. Raději než podporu pro někoho, kdo nikdy neodpracoval ani hodinu, bych viděl vzdělávací program plně hrazený i s náhradou mzdy v hodinách studia pro pracující, kde by měli možnost získat si při práci střední i vysoké vzdělání, pokud by chtěli. Raději než vyhazování peněz tam, kde to nemá smysl, bych chtěl vlaky zdarma, aby lidé mohli za prací jezdit a program umožňující se pohodlně přestěhovat do míst, kde je práce více.

Stát, který se takto chová, má velkou budoucnost a člověk má důvod být na něj hrdý, má důvod mu být vděčný a má důvod za něj položit život, aby se jeho děti měly v takovém státu dobře.

Ovšem jakou budoucnost má náš nynější stát? Jakou hrdost k takto vedenému státu nyní můžeme cítit? Jak zbytečné by bylo za takovou budoucnost pokládat život…

Je nejvyšší čas začít požadovat změny!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *