Může být zkažená morálka politika a vůdce jeho soukromá záležitost?

Všichni lidé všude na světě, Českou republiku nevyjímaje, chtějí vůdce a politiky, kteří jim zajistí dobrý život, dostatek práce, bezpečnost, ochranu jejich majetků, zdraví, kvalitní kulturu, vzdělání a budoucnost pro jejich děti. Svoji moc k zajištění těchto požadavků pak vkládají do rukou konkrétních vůdců a politiků prostřednictvím voleb za politikův příslib, že požadované pro občany zajistí. Podle čeho ale má občan poznat, že hlas odevzdal tomu správnému?

Správný politik musí mít celou řadu dovedností, vlastností a musí být patřičně inteligentní. Ovšem jakákoli dovednost, vzdělání nebo vlastnost je až druhořadá a nezáleží na ní, pokud není splněna ta nejdůležitější vlastnost ze všech – morálka!

Na morálce záleží především. Protože pokud vůdce nebo politik, ať už se jedná o politickou stranu ve státě, soukromou obchodní společnost nebo třeba jen místní spolek zahrádkářů, nebude morální, bude svého postavení a všech svých ostatních vlastností jako jsou vzdělání, inteligence, kontakty, jazykové znalosti, umění komunikace a další, nevyužívat k tomu, aby dosáhl cílů ostatních, ale bude jich využívat pouze k tomu, aby dosáhnul cílů svých vlastních, i kdyby tím měl všem ostatním velmi ublížit. A ještě na sebe za to bude pyšný, jak to dobře udělal!

Proto je morálka tím, na čem velmi záleží u lidí ve vedení a mělo by to být to hlavní, na co se volič bude dívat před tím, než odevzdá svůj hlas do volební urny, zaměstnanec před tím než podepíše pracovní smlouvu, klient před tím než vloží peníze do banky, zákazník před tím než předá peníze obchodníkovi.

Čeští politici a lidé ve vedení jsou známí svými excesy, milenkami, litry alkoholu prolitého hrdlem a všech dalších možných morálních poklesků. Když se jich na tyto aféry novináři ptají, už automaticky se neomlouvají a ani to neskrývají. Komentují to většinou: „To bylo mimo mé pracoviště a je to moje soukromá věc, můžu si dělat, co chci, vždyť každý druhý chlap má milenku a pije denně i více než já, tak co – vždyť je to normální!“

Ano, mají pravdu. Opravdu spousta lidí ve společnosti pije jako duhy, má milenky a žijí vesele své životy. Jenže tito lidé žijí jenom své životy, nerozhodují o životech jiných! Ten, kdo chce vést stát, vést a ovládat druhé lidi, musí v první řadě ovládat sám sebe! A proto jsou takové excesy u vůdců a politiků absolutně nepřijatelné a není to jejich soukromá věc, byť by se tak chovalo třeba 90% všech občanů. Vůdci a politikové požívají zvláštních výhod, zacházení i příjmů. Tyto výhody ale nemají sloužit k tomu, aby pomocí nich získávali respekt a vážnost. Ne, ten systém byl navržen opačně a oni ho teď staví na hlavu.

Člověk, který má řídit stát a své morální excesy omlouvá tím, „že jsou normální a je to jeho soukromá věc“ je stejný jako chirurg tvrdící, že neumyté ruce před operací jsou normální, protože tolik lidí má neumyté ruce a ostatně mytí rukou je jeho soukromá věc. Ano, je – do té doby než je vloží na někoho jiného a ovlivní tím jeho život.

Ten, kdo si zaslouží náš respekt a vážnost má požívat zvláštních výhod a zacházení právě kvůli tomu, že jeho kvality jsou na takové výši, že si takové výhody zasluhuje.

Že jsou tato slova pravdivá, si sami můžete ověřit z médií. Kdo za lidi okradli nebo jinak ublížili našemu státu? Byli to morálně bezúhonní lidé? Ne! Není náhodou, že ti, kteří jsou nejvíce spojováni s korupcí, podvody a obětováním kvality života našich občanů, jsou také v soukromí velice morálně pokleslí lidé.

Když někdo zrazuje a denně podvádí vlastní rodinu, veřejně a bezostyšně zahýbá vlastní manželce a nemá zábrany se takto roky chovat, jen těžko se bude lépe chovat k Vám, když Vás ani nikdy neviděl a jste pro něj jen číslo na papíře. Kdo s pohledem do očí zradí vlastní rodinu, ten zcela samozřejmě zradí i vlastní stát a krádež mnoha milionů nebo miliard mu přijde stejně přirozená jako je pro Vás nákup večeře.

Naopak všichni lidé, kteří nějakým způsobem v historii pomohli České republice a jejím občanům, byli lidé uznávající vysoké morální hodnoty a žijící podle vysokých morálních standardů. Jejich okolí si jich vážilo mnohem dříve, než získali politické nebo mocenské funkce právě díky jejich nevšedním vynikajícím morálním vlastnostem. A pravým důvodem proč významně pomohli našemu rozvoji bylo právě to, že jejich morálka prosákla do jejich práce. Stejný důvod pak stojí za korupcí, ukradenými miliardami a zmrzačenou ekonomikou – i zde morálka politiků prosákla do jejich práce.

Vynikající morálka je základním kamenem dobrého vůdce nebo politika. Protože pokušení takových lidí je obrovské, musí být jejich morální vlastnosti ještě větší. Je potřeba, aby dokázali odmítnout i mnoha milionové úplatky a dokázali se distancovat od nelegálních aktivit, i když je mohou pomocí svého vlivu ututlat. Dobrý politik nebo vůdce nevystačí s tím, co je běžné pro všechny ostatní. Vezměte milion korun, choďte po náměstí a ptejte se lidí, jestli si ho vezmou, když jakmile to udělají, propustíte z továrny, kde není jiná práce, tisíc zaměstnanců a nikdo se nedozví, že si ho vzali a že se tak stalo kvůli tomu. Kolik lidí ten milion odmítne? Ano, hodně lidí po něm chňapne a ani je nebude zajímat, co se komu stane. Jiní se možná na chvilku zarazí, pak si řeknou „ale co, o mě se taky nikdo nestará“ a vezmou si ho. Většina lidí si ho vezme. Jenže to právě dobrý vůdce a politik nikdy nesmí! Proto jeho morálka musí být tak dobrá, aby dokázal odmítnout nejen milion jeden, ale třeba i tisíce.

Morální vlastnosti všech vůdců, politiků a lidí rozhodujících o životech mnoha dalších nejsou nikdy jejich soukromou záležitostí a mělo by Vás to zajímat na prvním místě! Až se tedy příště budete rozhodovat nad tím, jestli a jakému člověku svěříte svoji důvěru, ať už se bude jednat o volební hlas, peníze nebo možnost spolupráce, na chvíli odhlédněte od grafů, tabulek a slibů a zadívejte se na morální jádro člověka. Správná volba v této oblasti Vás nikdy nezradí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *