Nejste domorodec uctívající Cargo kulty? Rychlé řešení neexistuje!

Mnoho lidí hledá nějaké univerzální rychlé řešení svých problémů ať už osobních nebo pracovních. Vůbec si neuvědomují, že se chovají naprosto stejně jako domorodci z Melanésie uctívající Cargo kulty a jejich činnost je tak stejně nesmyslná a stejné plýtvání časem jako u melanéských domorodců.

Cargo kulty vznikly hlavně v Melanésii, nejvíce po druhé světové válce. Na ostrov plný domorodců přišel bílý muž, řekl něco do krabice a za chvíli už se z oblohy snášely padáčky s jídlem a všemožným zbožím (angl. cargo = náklad), případně přistávala letadla až po strop nacpaná bednami se spoustou zboží. Domorodec všechno viděl, pozorně si všechno prohlédl, ochutnal nové potraviny – byly vynikající! Rozhodl se tedy sám modlit k bohům, aby i jemu bohové seslali padáčky se zbožím a železné ptáky plné beden. Přesně zjistil, co dělá bílý muž a dělal to také… Vyrobil si co nejvěrnější atrapu vysílačky, letadla, letiště, dokonce i sluchátek radisty z rozpůleného kokosového ořechu.

Každý den se modlí a mumlá do atrapy vysílačky, stejně jako to dělal bílý muž, očekávaje příchod zboží z nebes. Co myslíte, přijde zboží z nebes?

Bohužel, celá řada lidí se i v naší společnosti chová naprosto stejným způsobem jako domorodec uctívající cargo kulty. Vidí například úspěšnou konkurenci, kterou mají zákazníci rádi a chtějí také takový úspěch. Podívají se tedy, jak že to ta konkurence dělá. A zjistí, že zákazníka místo „Good morning“, zdraví „Welcome“! „A máme to!“, pomyslí si, měníce firemní strategii nařizující všem zaměstnancům ode dneška nezdravit zákazníka „Dobrý den“, nýbrž „Vítejte“. Jenže na zákazníky to nemá téměř žádný vliv. Ne, chce to ještě změnit firemní barvy podle úspěšné konkurence. Také ne? Tak tvar židlí! Pořád nic? Že by to tedy bylo kobercem?

Lidé nechtějí vidět, že úspěch konkurence nebo jiných lidí není způsobený jednou nebo několika věcmi, ale komplexním systémem fungování, mnohaletou prací, která vychází zevnitř, hlavně vlastním duševním postojem a přístupem. Veškeré vnější projevy jako je oblečení, pozdravy, interiér, automobily a jiné věci vychází právě z vnitřního stavu mysli člověka nebo z vnitřní morálky dané společnosti.

Úspěch lze zopakovat a okopírovat! Ovšem ne pomocí vnějších projevů, ale pomocí okopírování vnitřního stavu mysli a morálních hodnot. Všechno ostatní z nich vyplývá.

Neexistuje žádné rychlé řešení, jak dosáhnout úspěchu někoho opravdu významného, ale nemuset si projít i jeho myšlením a přístupem. Chcete mít svaly, jako měl Arnold Schwarzenegger nebo kondici a zdraví jako Jack LaLanne? Není jednodušší řešení! Jediné, co je potřeba je cvičit stejně těžce a tvrdě jako oni. Neexistuje žádné rychlé řešení, nějaká jedna věc, co byste mohli udělat, krom toho jen leželi s brambůrky u televize a měli kondici LaLanneho.

Ve všech ostatních oblastech lidské činnosti to funguje podobně. Proto není možné okopírovat něčí úspěch nebo business bez toho, abyste dosáhli stejné úrovně myšlení jako on. Ta je totiž skutečnou konkurenční výhodou. Jak napsal Ralph Waldo Emerson:

„Žádný člověk nemůže se naučiti, k čemu není vlohami připravena půda, jakkoli blízek by byl předmět ten jeho očím. Ať poví lučebník svá nejvzácnější tajemství tesaři ; ten zajisté z toho nebude moudřejší, – tajemství, kterých by nesvěřil jinému lučebníkovi ani za statek.“

Chcete-li dosáhnout opravdového úspěchu, nehledejte rychlá instantní řešení a ani se nesnažte napodobovat vnější projevy úspěchu jako domorodec. Mnohem účinnější je jít tou těžší cestou a změnit své myšlení tak, abyste mysleli stejným způsobem, jako člověk, jehož úspěchu toužíte dosáhnout.

Kdo má myšlení králů, žije životem králů! Příkladem budiž první Československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Neměl nic než velké myšlenky a touhu něco ovlivnit, nakonec vybudoval stát, vyučoval na předních světových univerzitách, naslouchal mu prezident USA a svým významem byl jednou z nejdůležitějších světových osobností své doby.

Myslete velkolepě a Váš život stane se velkolepým!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *