Vyhrožování vyhazovem aneb negativní motivace

Všichni lidé ve vedení všech podniků, útvarů nebo třeba jen spolků potřebují vlít do žil novou energii svým spolupracovníkům a k tomu jim slouží dnes tolik moderní slovíčko motivace. Umět správně motivovat druhé k dosažení cílů, zároveň se však šikovně vypořádat s nedostatky v jejich práci tak, aby byly odstraněny, ale zároveň člověk – spolupracovník nebyl ponížen, to není nic jednoduchého a nezvládne to zdaleka každý.

Kdo chce ovládat a řídit druhé, musí především dokonale ovládat sám sebe. Jen pomocí sebeovládání a vlastním příkladem jde vést druhé lidi k lepší práci. Žádný spolupracovník nechce vědomě odvádět špatnou práci, poškozovat firmu a sám si vydělávat málo peněz. Slabý pracovní výkon je až vždy chybou vedoucího a nastává v těchto dvou případech:

a) Spolupracovník nemá dostatečnou kvalifikaci k podání výborného výkonu. Pak je ovšem na vedoucím, aby zajistil zvýšení kvalifikace daného zaměstnance. Zajistil jeho proškolení, zjistil, kde přesně jsou oblasti nutné k rozvoji a zaměřil se na ně. Co je však nejdůležitější – ukázal spolupracovníkovi, jak by takový vynikající výkon měl vypadat ideálně sám na sobě nebo na příkladu kolegy s vyšším výkonem.

b) Spolupracovník je deprimován. Manažerská literatura tento stav označuje jako slabou motivaci, případně syndrom vyhoření. Deprimace u spolupracovníků nastává, když nejsou s něčím spokojeni a nevidí smysl v tom se dál v práci snažit. I zde je na vedoucím, aby odhalil co to je a zajistil nápravu. Problémem může být slabé odměňování, přehnané nároky, ovšem nejčastěji se jedná o problém ve vztazích na pracovišti spočívající v nerovném zacházení se členy týmu jeho nadřízeným, konflikty mezi sebou a tak dále. Vedoucí tyto problémy musí odhalit a co nejrychleji vyřešit.

Ve velmi malém počtu případů nelze ze strany firmy slabý výkon spolupracovníka řešit, protože může být způsobený například úmrtím v rodině, nějakou osobní nebo existenční katastrofou. V těchto případech nezbývá než doporučit volno a péči psychologa. Ovšem v celkovém počtu slabých výkonů se tyto důvody mohou vyskytnout v jednotkách procent. Pokud vedoucímu podává špatný výkon polovina spolupracovníků a on ho vysvětluje chybou na jejich straně, pak to není tento případ a není to chyba spolupracovníků, ale vedoucího!

Bohužel, ne všichni vedoucí jsou skutečnými vedoucími, aby vedli své zaměstnance. Díky nedostatečným zkušenostem, kvalifikaci spojenou s touto prací a absolutnímu nezájmu, se pak stávají místo vedoucích dráby, a místo aby vedli, tak své spolupracovníky bičují! Vžil se pro tento postup termín negativní motivace, ale podle mne to není nic jiného než primitivismus a psychické bičování.

Taková negativní motivace nemá příliš mnoho kreativity, protože jak už jsem řekl, je nástrojem primitivů. Skládá se vždy jen z hrozeb krácení mezd nebo hrozeb udělení výpovědi – vyhazovu. Není to ale nic jiného než když člověka prásknete bičem nebo mu natáhnete pistoli těšně u hlavy a stejně tak funguje i negativní motivace.

Jedni spolupracovníci začnou pracovat jako diví a nedivím se jim – mít pistoli u hlavy, tak místo jednoho článku budu zběsile bušit do klávesnice a napíšu jich třeba dvacet. Ovšem, stejně jako spolupracovníci pod vlivem negativní motivace, nebudu moci myslet na nic jiného než na hlaveň u spánku, zrovna jako oni na možnost vyhazovu a podle toho také bude vypadat výsledná kvalita práce – žádná kreativita, nic nového, maximálně velké množství mechanické práce a často jako celek absolutně nesmyslné.

Druzí spolupracovníci naopak budou těžce deprimováni, protože jim přijde zbytečné jakkoli se snažit, když dobrá budoucnost neexistuje a mohou pracovat jen pod vlivem negativní motivace nebo dostat vyhazov. S přibývajícím časem, jak postupně endorfiny vyprodukované nadměrným stresem u aktivní skupiny vyprchají, začne se postupně druhá deprimovaná skupina zvětšovat až v průběhu několika měsíců až dvou let obsáhne všechny současné spolupracovníky.

S negativní motivací nikdy nedosáhnete dlouhodobého úspěchu a zvýšení výkonů. Proto by nikdy neměla být vedoucími pracovníky používána.

Velmi nebezpečné na celé věci je, že v krátkodobých horizontech se zdá negativní motivace jako perfektní nástroj, protože produktivita letí o desítky procent nahoru. Ovšem za nějakou dobu spadne těžce pod bod mrazu a bude se pohybovat už jenom směrem dolů, pokud vedoucí nezmění své postupy.

Negativní motivaci u spolupracovníků nikdy, nikdy, nikdy nepoužívejte! Ano, je to snadné řešení, stejně jako na někoho vytáhnout pistoli k prohloubení významu Vašeho požadavku, ale jak negativní motivace, tak pistole u hlavy, nikomu dlouhodobě nepřinese nic dobrého.

Motivování ze strany vedoucího vždy musí být pouze pozitivní. Nejedná se pouze o větší peníze. Jít cestou dobrého pracovního prostřední, sehraného kolektivu, respektu a uznání je vždy správná cesta. Je to správná cesta, ale ne jednoduchá, přesto stojí za to si dát tu práci a zůstat na ní.

Nakonec samo slovo vedoucí je ze slova vést. Správný vedoucí pracovník má tedy ukazovat cestu a vést, ne vyhrožovat a zastrašovat. Proto jste-li vedoucí, veďte! Jste-li dobrý vedoucí a sledujete zájmy svých spolupracovníků, sami to vycítí a rádi Vás budou následovat!

Negativní motivaci používá jen ten primitiv, kdo si následování díky své sobeckosti jinak zasloužit a vymoci nemůže.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *